Tvist om bisonoxar kan gå till Europadomstolen

Tvisten om bisonoxarna utanför Nyköping kan bli ett fall för europadomstolen. Förra året fick Anders Rydberg på Rällinge Gård klart med att han får behålla sina tjugofem Bisonoxar, men Naturvårdsverket har bestämt att djuren skall klassificeras som vilt och inte som Anders Rydberg vill som nötkreatur. Det betyder att han går miste om ett högt EU-bidrag.
Anders Rydberg på Rällinge Gård importerade sina Bisonoxar för fyra sedan. Naturvårdsverket sa nej, men i oktober i fjol så beslutade regeringsrätten att inte bevilja prövningsttillstånd och kammarrättens dom står fast. Han får behålla sina djur, men då som vilt, inte som nötkreatur som Anders Rydberg ville, och det är av ekonomiska skäl. Omkring 70 000 kronor i EU- bidrag per år får Anders Rydberg om de ses som nötkreatur istället för vilt och Anders är säker på att om han går till Europadomstolen så vinner han. Men Tommy Svensson på Naturvårdsverket är inte lika säker. - Å andra sidan har EU uttalat sig positivt till de enskilda länderna att ta hänsyn till arter som inte förekommer fritt och där risken finns att de genom rymningar bildar frilevande bestånd, säger han.