Minskade bidrag hot mot studieförbunden

Studieförbunden i Sörmland får det allt kärvare. I år drar tre av länets kommuner ner på bidragen till studieförbunden. Minskade bidrag ger högre deltagaravgifter, menar Ola Haglund, verksamhetsledare på Studiefrämjandet i Nyköping.

- Då blir det svårt för de vi är till för, de som har sämst ställt.


Sörmländska kommuner, Flen, Katrineholm och Nyköping. I de två sista med 400 000 respektive 270 000 kronor. I resten är bidragen de samma och det har varit en trend sedan början av 90-talet, enligt Jan-Erik Rosenqvist på länsbildningsförbundet, som också säger att deltagaravgifterna kan komma att fördubblas. 


Stort intresse


Både Haglund och Rosenqvist menar att intresset för studiecirklar aldrig varit större:


- Vi skulle kunna ha mycket mer verksamhet, men vi får säga nej eftersom det inte finns pengar.


Men både Haglund och Rosenqvist menar att intresset för studiecirklar aldrig varit större:


- Vi skulle kunna ha mycket mer verksamhet, men vi måste säga nej eftersom det inte finns pengar.


Få politiker har erferenhet


Jan-Erik Rosenqvist har förståelse för att kommunerna måste skära i bidragen men han menar också att det finns en annan trend.


- Idag är det väldigt få politiker och tjänstemän i kommunerna som har en egen erfgarenhet av folkbildning och cirkelverksamhet. Går man tillbaka till förra århundradet var det väldigt vanligt att kommunala företrädare hade skaffat sig sin utbildning i studiecirkel, nu är det universitet och högskola som gäller för den här kategorin.


I flera kommuner, framörallt i Stockholmstrakten har man helt slutat ge bidrag till studieförbunden- och man köper istället in tjänster. Det är en utveckling som oroar Ola Haglund på studiefrämjandet.


- Vi ör oroliga för framtiden, vi vet inte var det kommer att sluta.