Höjda va-avgifter i Strängnäs

Avgifterna för vatten och avlopp i Strängnäs höjs från den första april med 15 procent. Det väntas tekniska nämnden besluta i slutet av månaden.

Fem procent av höjningen ska täcka ökade driftskostnade och tio procent ska användas till investeringen av det nya vattenverket som ska byggasoch vara färdigt vinterhalvåret 2006/2007.