Rättsspykiatrisk undersökning för Mijajlovic

Idag beslutade Stockholms Tingsrätt att Mijailo Mijailovic, som misstänks för mordet på Anna Lindh, ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning.

Och i slutpläderingarna menade åklagarsidan att Mijailovic ska dömas för mord, medan hans advokat Peter Althin menar att Mijailovic inte haft för avsikt att döda.


- Man kan påstå att Mijajlo på grund av rösterna, som antingen beror på medicineringen eller sjukdomar /..../ inte hade någon insikt i eller tanke på följden av sitt handlande.


Men överåklagare Agneta Blidberg har en annan uppfattning.


- Den röst, som Mijajlovic refererar till är hans egen. Han har hört den förut och han vet att det rör sig om tvångstankar. Med hänvisning till vad jag tidigare har anfört om hur angreppet skett visar Mijajlovic att han vid gärningstillfället varit likgiltig inför effekten att Anna Lindh skulle komma att dö, som följd av angreppet.


Rättegången återupptas efter att den rättspsykiatriska undersökningen är gjord.