Inga fel av Eskilstuna kommun när ny förvaltning bildades

Eskilstuna kommun gjorde inga fel när man inrättade den nya arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen i oktober förra året. Det visar en granskning som kommunens revisorer har gjort.

Arbetet med sammanslagningen av dåvarande socialnämnden och arbetsmarknadsnämnden inleddes redan i augusti förra året, och det var innan det formella politiska beslutet fattades i september. 


Kommunens revisorer fick i uppdrag att utreda om det här bröt mot lagen. Men revisorerna har nu kommit fram till  att man i kommunen var mycket överens om att det av ekonomiska skäl var nödvändigt att göra förändringar, och att både kommunallagen och den arbetsrättsliga lagstiftningen har följts.