Nya regler för barnomsorgen

Det kan bli ännu större barngrupper på förskolor och fritidshem i Eskilstuna i år. Det tror kommunen mot bakgrund av de nya kö- och avgiftsreglerna som gäller från årskiftet. Därför inför kommunen nya riktlinjer.

Eftersom kommunen infört enhetstaxa tror kommunen att föräldrar kommer att låta barnen vara länge tid på dagis, men för att förebygga det föreslår barn- och utbildningsförvaltningen tydliga regler från och med mars.


Barn ska, enligt reglerna, ha rätt till barnosorg utifrån det behov som föräldrarna och barnet har. Man ska alltså inte kunna ha barnet på dagis hur länge man vill om man inte kan visa att det finns ett behov.


- Riktlinjerna ska stödja förskolepersonalen och förskolechefen, säger Birgitta Karlsson på barn och utbildningsförvaltningen.


Markering


Riktlinjerna ska finnas som stöd på förskolor och fritidshem.


- Det finns de som utnyttjar barnomsorgen trots att de kanske inte studerar eller jobbar. Det händer att barnen är på dagis långa tider för att föräldrarna gör något annat.  De utnyttjar barnomsorgsplatsen mer än vad som är bra för barnet.


Barn- och utbildningsförvaltningens nya riktlinjer ska ses som en markering från kommunens sida.


- Det ska vara rimlig tid för barnet på dagis. Är föräldrar lediga många dagar i sträck kanske man får ha barnet hemma, menar Birgitta Karlsson.


Hon säger att regerna gäller även idag, men att kommunen i samband med nya kö- och avgiftsregler vill tydliggöra vilka regler som gäller, bland annat av ekonomiska skäl, men också för att inte riskera onödigt stora barngrupper. Hon menar att fler barn under längre tid av dagen påverkar både barn och personal negativt. Redan idag finns det barngrupper som är för stora.


Förvaltningen skriver till politikerna i nämnden att det i och med införandet av enhetstaxan inte längre finns något incitament för föräldrarna att låta barnen vistas i verksamheten kortare tider. Behovet av tydligare regler har framförts från verksamheterna. Det gäller bland annat regler för vistelsetider, inlämnande av scheman och öppethållande på sommaren