Krav på finsk färdtjänst

Folkpatiet i Eskilstuna tycker att det behövs ett finskt telefonnummer till färdtjänsten i Eskilstuna. Partiet skriver i ett förslag till fullmäktige att många sverigefinnar som nu åldras kan behöva hjälp med transporter av färdtjänst, och hjälp av en finsktalande person när de ringer till färdtjänsten.