Avgörande besked för sverigefinnar

Regeringen beslutade på torsdagen att utreda frågan om det finns förutsättningar för att ge enskilda rätt att använda det finska språket i kontakten med myndigheter och domstolar i Mälardalsregionen. En sådan rätt finns idag i vissa kommuner i Norrbotten.

Sverigefinnar är sedan fyra år tillbaka en erkänd nationell minoritet i Sverige och finska språket är ett erkänt minoritetsspråk. I mars nästa år ska utredaren redovisa om det finns ett behov av att utvidga den lag som gäller i Norrbotten till att också gälla Mälardalsregionen där det bor många Sverigefinnar.