Höns utan sittpinnar - fall för Länsstyrelsen

Äggproducenten Dotetorps ägg i Strängnäs hotas av vite på 300 000 kronor. Enligt en inspektion som kommunen gjorde i december sköts inte hönsen på rätt sätt. Burarna är exempelvis inte rätt utformade. Hönsten har exempelvis inga sittpinnar.

Kommunen kräver att verksamheten upphör senast i juni eller att de ansvariga ser till att leva upp till de krav på hönshållning som gäller.


Det har också tidigare ställts krav på förbättringar av hönshållningen.


Äggproducenten har tidigare polisanmälts av jordbruksverket seda producenten under flera år vägrat införa lagliga burar.