”Äganderätten över skogen hotas”

Planerna på en gemensam skogspolitik inom EU får hård kritik av den sörmländske riksdagsledamoten, kristdemokraten Björn von der Esch, som också är kandidat i EU-valet. Han skriver på Svenska Dagbladets debattsida att Sveriges självbestämmande över skogen hotas och att EU ska få mer makt över skogen.

Principfrågan som von der Esch lyfter fram gäller bland annat äganderätten och beslutanderättten över naturtillgångarna. von der Esch menar att frågan diskuteras för lite och måste diskuteras inför EU-valet.