SKI kräver säkerhet för kärnbränsle från Studsvik

Kärnkraftsinspektionen, SKI, föreslår att regeringen ger kärnteknikföretaget Studsvik utanför Nyköping fortsatt tillstånd att driva de två forskningsreaktorerna vidare i ytterligare 10 år. Men för att få köra reaktorerna efter maj 2006 så kräver SKI att Studsvik ska redovisa hur man tänker ta hand om det använda kärnbränslet efter det året.

De amerikanska kärnkraftsmyndigheterna som idag tar hand om Studsviksavfallet, är i dagsläget inte beredd att fortsätta ta emot det.


Om ingen lösning nås förslår SkI att reakorerna i så fall inte får fortsätta köras.