Wetterstrand kritiserar nya reaktorstillstånd i Nyköping

Miljöpartiets språkrör, Maria Wetterstrand, riktar nu hård kritik mot att kärnkraftsinspektionen, SKI, vill ge kärnteknikföretaget Studsvik, utanför Nyköping, fortsatt tillstånd att driva de två forskningsreaktorerna i ytterligare 10 år.

–En del av kärnavfallet är radioaktivt i 100 000 år ungefär och det är inget som man ska ta lätt på, säger Maria Wetterstran. Men det gör man uppenbarligen på SKI.


När kärnkraftsinspektionen nu i ett yttrande till regeringen vill ge Studsvik fortsatt tillstånd att driva de båda så kallade forskningsreaktorerna vidare i ytterligare i 10 år, så är det en rad villkor som måste uppfyllas. Det kanske viktigaste är att man måste ta fram ett godkänt program för hur det radioaktiva avfallet ska omhändertas efter maj 2006.


Idag och fram till 2006 skickas avfallet till USA, men trots att amerikanska myndigheter sagt nej till att fortsätta ta om hand avfallet därefter, så har Studsviksledningen ännu inte tagit fram någon annan lösning.


Avfallet anses som problematiskt och passar inte i det svenska kärnavfallsprogrammet. Reaktorerna är gamla och används mer i kommersiell drift än i direkt forskning. Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand är därför kritisk till att SKI vill låta Studsvik fortsätta köra reaktorerna.


–Vi lämnar över det här problemet till våra barn, barnbarn och deras barn också, för det är väldigt många generationer framåt som är tvungna att hantera det här på ett eller annat sätt, säger Maria Wetterstrand.