Eskilstuna

Namninsamling mot våld mot kvinnor

En privatperson i Eskilstuna har startat en namninsamling på nätet för att det ska bli en lagändring när gäller mäns våld mot kvinnor. Målet är 100 000 underskrifter, som ska lämnas in och trycka på lagstiftarna.

Cathrine Georgenson Carlsson har dragit igång insamlingen.

– Det är för att jag hoppas att alla ska engagera sig angående kvinnovåldet och inte blunda för det som pågår.

Namninsamlingen är emot alla typer av våld mot kvinnor. Insamlingen hoppas hon ska leda till en snabbare rättsprocess, hårdare straff för våldsbrott mot kvinnor och vård för alla män som döms får den typen av brott.

– Min tanke är att det ska hjälpa till med alla bitar som de har problem med, att man inte bara ser till misshandeln, utan det kan ju vara hedersrelaterat och de som har ett handikapp. Det blir ju svårare för dem att få hjälp. Jag vill att alla myndigheter och organisationer jobbar tätt med varandra för att få till lösningar på de här problemen.

Antalet anmälda fall av grov kvinnofridskränkning har ökat med 11 stycken i Eskilstuna kommun sedan förra året, enligt siffror från Brottsförebyggande rådet, men mörkertalet är stort menar Cathrine Georgenson Carlson. Namninsamlingen startade den 14 mars och är uppe i 140 underskrifter.

Hur många namn krävs det innan du ska lämna in det?

– 100 000 minst och det tror jag kommer att gå, säger Cathrine Georgenson Carlsson.

Alexandra Edman
alexandra.edman@sr.se