"Föreningsbidrag bör ses över"

Det finns skäl att se över föreningsbidragen i Eskilstuna. Det hävdas i en utredning som kommunen har gjort.

Enligt utredaren måste det allmännyttiga och demokratiska perspektivet försärkas och betonas. Bakgrunden är att det, enligt utredaren, finns allt tydligare tendenser till att den privata sektorn tar ett allt större ansvar för värlfärdsutvecklingen och stärker samarbetet med de offentliga verksamheterna.


Bland annat vill utredaren att kommunen utreder vilken nämnd som ska ansvara för föreningsbidragen.