Brister i livsmedelstillsynen i Strängnäs

Det finns brister i Strängnäs kommuns livsmedelstillsyn. Det menar Livsmedelsverket som gjorde en inspektion i kommunen. Det finns en plan för livsmedelstillsynen, men det saknas personal. Dessutom följs planen inte upp och utvärderas.

Enligt Livsmedelsverket prioriterar inte politikerna i miljö- och räddningsnämnden livsmedelstillsynen när det är brist på resurser.