Eskilstuna

Krav på kommunal VA-anslutning

Eskilstuna kommun sätter press på fastighetsägare vid Mälarkusten att ansluta sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet som nyligen har färdigställts. Av ett brev till fastighetsägare i Mora by och Kanotbackens arrendeområde framgår det att alla fastighetsägare som inte är anslutna den 4 juni kommer att besökas för att se om de har planer att ansluta sig eller har skäl att inte göra det.

Tjänstemännen på förvaltningen föreslår för politikerna i nämnen idag att fastighetsägare som inte ansluter sig inom en snar framtid blir förbjudna att släppa ut avloppsvatten som inte är tillräckligt renat. Annats kan de få betala 50 000 i vitem form av straffavgift.