Kritik mot planer på bebyggelse vid Nyköpingsån

Planerna att ge dispenser från strandskyddsreglerna längs Nyköpingsån, när delar av Nyköpings norra tätort ska bebyggas får hård kritik i många av de synpunkter på planerna som kommit in tilll kommunen.

Är det exklusiva villor med stora strandnära tomter som behövs i Nyköping, eller är det bostäder där unga normalinkomsttagare har råd att bo med sina familjer? Den frågan ställer Centerpartiet i Nyköping efter att ha läst planerna på att exploatera Nyköpings norra tätort, bland annat efter Nyköpingsåns dalgång.


Centern tycker inte att det är lyxvillorna som ska prioriteras och protesterar dessutom kraftigt mot varje planerad dispens från strandskyddsslagen.


Miljöpartiet är inne på samma linje. Nyköpingsån är en livsnerv för djur och växter, och partiet accepterar inga strandskyddsdispenser.


Bevarandet av naturmiljön längs ån prioriteras också av flera föreningar. Naturskyddsföreningen och föreningen Sörmlands ornitologer anser att planerna att inskränka strandskyddet till 30 meter på ett oacceptabelt sätt inkräktar på stadens grönblåa lunga. En skyddszon på 30 meter är av intet värde för naturskyddet anser ornitologerna, och pekar på Nyköpingsån som det viktigaste vattendraget i hela Sörmland som kommunikationsled för många fågelarter att nå sjöarna i inre Sörmland. Och Nyköpings frisksportarklubb anser det direkt provocerande att lansera en strandskyddszon på 30 meter i ett område med stora riksintressen för naturvård, friluftsliv och kulturmiljö.


Flera remissyttranden tar också upp riskerna för tillkommande trafikproblem, och några poängterar att de planerade bostäderna kommer att störas av buller från Skavsta och från E4-an.