Skärgården vid Askö och Hartsö skulle kunna bli reservat där fiske förbjuds

Området vid Askö och Hartsö i Sörmlands skärgård skulle kunna bli ett havsnaturreservat där fiske förbjuds. Fiskeriverket och Naturvårdsverket lyfter i en utredning fram åtta havsområden som skulle kunna bli havsnaturreservat.
Enligt de miljömål som riksdagen antagit ska minst fem områden utefter våra kuster avsättas som marina skyddade områden. I ett av de här ska det råda fiskeförbud från och med 2005 till 2010. Femårsförsöket ska sedan utvärderas.