S-ledningen för Landstinget i Sörmland avgår

Den socialdemokratiska ledningen för Landstinget Sörmland avgår. Det beslutet togs vid Landstingsstyrelsens möte på måndagen. Vad som händer med Landstingets stora sparförslag är nu osäkert.

Det var när de sex oppositionspartierna, inklusive Vänsterpartiet, i Landstinget hade underkänt socialdemokraternas stora sparförslag, och krävt en konsekvensanalys av hela förslaget, som landstingstyrelsens ordförande, socialdemokraten Alf Egnerfors, meddelade att socialdemokraterna inte längre kunde ta ansvar för att leda landstinget.


-Skälet till att vi kom fram till det här var den vändning som den samlade oppositionens hantering av den här frågan tog idag vid mötet. Den gjorde att vi kände att det här var ett så kraftigt underkännande av vårt sätt att hantera frågan hittills, att vi bedömde att vi inte kunde fortsätta att i minoritet leda landstinget, säger Alf Egnerfors (s), landstingsstyrelsens ordförande.


En sån konsekvensanalys av hela förslaget sågs alltså som ett sånt underkännande av den politiska ledningen, att den socialdemokratiska styrelsen avgår. Även de andra socialdemokratiska ordförandena i nämnder och delegationer ställer sina platser till förfogande.


Landstingets sparförslag innebar en omorganisation av specialistsjukvården i länet, bland annat att man skulle lägga ned operationsverksamheten på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm och flytta en del av barnsjukvården från Nyköping till Eskilstuna.


Landstingsledningen kommer nu att sitta kvar som en expeditionsministär fram till dess att landstingsfullmäktige förättat nya val. Landstingsfullmäktige har sitt nästa möte den andra mars.