”Vi förväntade oss inte att de skulle avgå”

De sex andra partierna i Landstingsfullmäktige i Sörmland lämnade alltså på måndagen ett gemensamt motförslag till den socialdemokratiska ledningens sparförslag, och det gjorde att socialdemokraterna valde att avgå. -Vi förväntade oss inte att de skulle avgå, säger moderaten Gustaf Wachtmeister, oppositionsråd i Landstinget Sörmland.

Det var inte nåt som ni har drivit fram?


-Förslaget har vi drivit fram, vi tycker att det är ett bättre förslag än det som ligger, men vi har inte haft som syfte att socialdemokraterna ska hoppa av.


Då ärver ni de 200 miljoner kronor som ska sparas in i landsinget, hur ska ni arbeta vidare med det här?


-Uppdraget är inte annorlunda, vi måste också ha en ekonomi i balans. Vi har samma inriktning som socialdemokraterna. Vi vill spara en del på sjukvården, ganska mycket på administration, medicinsk praxis. Det finns flera områden som vi är överens om, där vi förväntar oss att det rullar på.


Tror du att ni kommer att kunna hålla fast vid den tidsplan som har legat, att nu kommer att kunna lägga fram ett färdigt förslag till landstingsfullmäktige i april?


-Jag hoppas verkligen det. Ska man får effekt på åtgärder under 2004, så måste de sättas i sjön i juni.


Känner ni från oppositionens sida att ni är mogna att ta över?


-.Ja, det känner vi absolut, vi tvekar inte en sekund att ta det här ansvaret.