SÖRMLAND

Tätare samarbete mellan landsting

Samarbetet mellan landstingen i Sörmland och Västmanland ska stärkas. Vid ett gemensamt landstingsstyrelsemöte i Eskilstuna idag diskuterades bland annat en gemensam slutenvård inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Landstingen vill också samarbeta med inköp av vissa varor och tjänster, ha ett gemensamt arbete kring patientsäkerhet, kollektivtrafik och en gemensam upphandling av högspecialiserad vård.

De båda styrelserna beslutade också att stödja Örebro universitets ansökan om att få starta läkarutbildning.