Landstingsdirektören avgår

Nu är det klart att landstingsdirektören i Sörmland Christer Lindman avgår. Han avgår eftersom tjänstemännen inte har något stöd när det gäller förslagen om att förändra specialistsjukvården - bland annat nedläggningen av operationsverksamheten på Kullbergska sjukhuset och en bantad barnklinik i Nyköping.

- Att vara chef i en sådan stor organisation och utifrån ett fullt enat fullmäktige få ordning på ekonomin och sedan inte få något stöd för de förslag som lagts fram gör ju att det inte finns något förtroende för mig och därmed har jag inge möjligheter att klara av arbetet.


Under tisdagen pågår diskussioner mellan landstingsdirektören och ordföranden i landstingsstyrelsen om avhoppet. Frågan är när Lindman kommer att avgå.


Hur ser du på den uppkomna situationen?


- Den är mycket besvärlig och pekar på svårigheten för landstingen att klara sitt uppdrag och de nödvändiga förändringar som behöver göras är svåra att göra.


Det är en politisk svår situation. All politik är lokal och man har svårt att ta de här strukturgreppen som måste tas, som alla är eniga om måste tas, men det finns ingen politisk kraft att ta dem.


Oppositionspartierna i landstinget har krävt en djupare konsekvensanalys av de förslag som har lagts fram och förslagen har mött hårt motstånd både från ansvariga läkare på de båda sjukhusen, Kullbergska och Nyköpings lasarett, och inte minst från katrineholmarna.


Djupare analyser


Vårdförbundet och oppositionen har krävt djupare analyser av förslagen.


- Det är svårt att ta fram en konsekvensbeskrivning och det är klart att det blir konsekvenser som ingen egentligen vill se om man ska ta bort 200 miljoner kronor. Det går inte att konsekvensbelysa så att folk blir nöjda. Det är ingen annan som har kommit med alternativ för att komma åt ekonomin, men alla säger att de förslag som är lagda är omöjliga.


Om inte de strukturella förändringar som föreslagits genomförs kan landstingets ekonomi försämras ännu mer och det kommer krävas ännu större förändringar framöver, säger Lindman


- Det behöver koncentraras ännu mer verksamhet och ytterligare verksamhet kommer att läggas ned.


Bekymrad


Han säger sig vara mycket bekymrad för hur det ska gå med landstingets planerade samarbete med landstinget i Västmanland.


- Jag är väldigt bekymrad om det försöket som är väldigt seriöst och framåtskridande skulle spolieras. Det går ju inte komma tillbaks senare.