"Emu-valet omdemokratiskt"

Kristdemokraten Björn von der Esch från Trosa är mycket kritisk till folkomröstningen om euron i Sverige. I ett öppet brev till Europarådet hävdar han att folkomröstningen var helt odemokratisk - precis som folkomröstningen om medlemskap i EU 1994.

Kritiken handlar om hur näringslivet sponsrade ”Ja-sidan med mycket stora belopp vid båda valen.