Informationsbehov i projekt om sjukskrivningar

Trots att det hittills har kostat mångmiljonbelopp i ett unikt utformat projekt för att sörmländska myndigheter ska minska långtidssjukskrivningar, så vet inte runt hälften av personalen på myndigheterna hur de ska använda sig av projektet. Det visar en undersökning som har gjorts.

Projektet finns för att olika myndigheter som till exempel Försäkringskassan och Länsarbetsnämnden och kommunerna ska kunna sammarbeta för att minska långtidssjukskrivningar och få tillbaka sjuka och arbetslösa i arbete, men också för att skapa en bättre miljö på arbetsplatserna.


Liknande projekt finns över hela landet men i Sörmland är det unikt på så sätt att man har ett kansli och en projektledare och regelbundna möten. Sedan 1999 har projektet omsatt strax under 52 miljoner kronor.


Men trots det vet inte runt hälften av de som deltagit i undersökningen hur det är tänkt att samarbetet ska fungera visar enkäten.


Och många vet inte vilka problem man kan ta upp eller var man ska vända sig.


- Informationen till personalen måste bli bättre, säger projektledaren Katarina Enqvist-Bolin.