Avgående landstingschef får 2,6 miljoner

Den avgående landstingsdirektören Christer Lindman får ett engångsbelopp på drygt 2,6 miljoner kronor i och med att han slutar. Enligt Ingrid Morselius, personalchef för landstinget, blev avtalet klart under onsdagen, sedan Christer Lindman förhandlat fram det med socialdemokraten Alf Egnerfors, som är landstingsstyrelsens avgående ordförande.

De 2,6 miljonerna är ett engångsbelopp och beloppet minskas inte om Christer Lindman får andra inkomster.


Kostnaden för Landstinget blir högre än så, eftersom landstinget också ska betala sociala avgifter.


Landstinget i Sörmland ska spara ungefär 200 miljoner kronor.


Christer Lindman bestäme häromdagen att han ska avgår eftersom oppositionen inte lngre har förtroende för honom mot bakgrund  av tjänstemännens förslag om kraftiga nedskärningar inom specialistsjukvården.