"Avtalet inget problem"

Den avgående landstingsdirektören Christer Lindman kan inte se att det skulle vara några problem med att han får 2,6 miljoner i avgångsvederlag, trots landstingets dåliga ekonomi och att det är han själv som har valt att sluta.

Han säger han själv att det är en regel att få den här typen av avgångsvederlag när man jobbat som chef under flera år. Han säger också att eftersom han inte har någon pension så har han ingen annan inkomst, samtidigt har han förståelse för att människor kan bli upprörda.