Hallhyra kan sänka Nyköpings hockey

Nyköpings Hockey klarar inte den taxa som Nyköpings kommun nu föreslår ska gälla för den nya PEAB-hallen i Rosvalla, säger Peder Lidberg, klubbchef i Nyköpings Hockey.

Om kommunen står fast vid sitt förslag som ska behandlas av kommunfullmäktige så måste Nyköpings hockey se över sina möjligheter att överhuvudtaget bedriva någon verksamhet i Nyköping, menar Lidberg.


- Ett alternativ är att vi inte använder den nya ishallen utan kör i den gamla, ett alternativ vi helst slipper, säger Peder Lidberg. Taxorna har inte höjts sedan 1997 och en enig kommunstyrelse har sagt ja till den nya taxan.


För den nya PEAB-hallen får Nyköpings Hockey nu betala 400 kronor per timme, mot 225 kronor i gamla Rosvallahallen. För ungdomsträningar är hyran lägre.


Enligt Nyköpins kommuns talesman Hans Tholsé är de nya hyrorna subventionerade lika mycket procentuellt sett som de var i Rosvallahallen. Det betyder att ungdomsverksamheten betalar 10 procent av vad lokalen kostar och att vuxenverksamheten betalar 40 procent av vad lokalen kostar. Undantaget är matcher med entré, då tar Nyköpings kommun 20 procent av intäkterna.