Särskilda boenden avvecklas

I Sörmland ska lite drygt 12 procent av antalet särskilda boendeplatser för äldre avvecklas fram till år 2005. Det är ungefär 200 platser. Det visar en undersökning som Socialsstyrelsen har gjort tillsammans med Boverket, som varnar för ökad otrygghet, sämre vård och ännu större börda för de anhöriga.

Kommunernas dåliga ekonomi gör att de generellt satsar allt mer på personer med mer stora vårdbehov och satsar också mer på att gamla ska bo kvar hemma.


Den enda kommun som planerarar bygga nya särskilda boendeplatser i år är Eskilstuna, 60 nya. 


Katrineholm är den enda kommun som har särskilda boenden som är omoderna, 78 bostäder.