Lanstingsoppositionen träffade socialdemokraterna

Under måndagen hade de sex oppositionspartierna i landstinget det första mötet med den avgående socialdemokratiska ledningen. Enligt miljöpartisten Gunvor G Ericsson var det mest praktiska saker som diskuterades. Hon säger att hon tror att man kommer att klara av samarbetet och att det förs bra och kontruktiva diskussioner mellan partierna.

Oppositionen har också enats om att föreslå personaldirektören i landstinget, Ingrid Morselius, till tillförordnad landstingsdirektör efter Christer Lindman som hoppar av på grund av misstroendet kring förslagen att skära ned specialistsjukvården.