LRF rasar mot villabebyggelse

Lantbrukarna inom LRF i Nyköping riktar skarp kritik mot planerna att bygga ut delar av Nyköpings norra tätort med villor, bland annat längs Nyköpingsån. LRF vänder sig mot att villor planeras på åkermark.

Åkermarken bör istället användas till att odla växter på - av naturresursskäl, menar Kjell Ericson, ordförande i LRFs nyköpingskrets.LRF är också starkt kritisk till att exploateringsplanerna kräver att en hästgård tvingas bort, mot ägarnas vilja.


- Om djurhållningen inte går att förena med exploateringsplanerna så är det de planerna som ska avbrytas och inte den befintliga djurhållningen, säger Kjell Ericson i ett remissyttrande.