Höjda p-avgifter i Nyköping

Det kommer att bli mycket dyrare att parkera sin bil i Nyköping i framtiden. Bygg- och miljönämnden har beslutat att införa och höja parkeringsavgiften på en rad parkeringar i Nyköpings centrum.

Dessutom ska man förlänga övervakningstiden från 20 till 24 timmar per vecka.


Med de här åtgärderna räknar kommunen med att öka intäkterna till kommunen med 200 000 kronor per år.