Ingen ny skola i Mariefred

Det blir ingen ny skola på Hammarängen i Mariefred. Däremot blir det en om- och tillbyggnad av den befintliga skolan. Det blir billigare. Det beslutade en majoritet av kommnsstyrelsen i Strängnäs på måndagen.

När ombyggnaden ska vara klar är osäkert. Skolfrågan i Mariefred har stöttts och blötts i flera år. Bland annat har föräldraföreningen krävt en ny skola eftersom den nuvarande är för trång.