Fler unga till nykterhetsrörelsen

Antalet medlemmar i Ungdomens nykterhetsförbund ökar. I Sörmland ökade antalet med 32 medlemmar under förra året, uppger förbundet.

Vice ordförande Erik Wagner, ser ökningen som ett bevis på att det finns ett motstånd mot den gällande alkoholkulturen.


I hela landet ökade antalet medlemmar med nästan 300, till nästan 7000 medlemmar.