Landstinget undersöker ungdomars levandsvillkor

Under våren ska Landstinget i Sörmland undersöka ungdomars livsvillkor och levnadsvanor. En enkät kommer att skickas hem till alla elever i årskurs 7 och 9 och till alla som går andra året på gymnasiet.

Frågorna handlar bland annat om ungdomarnas sociala situation, till exempel relationen till föräldrar och lärare. Man ska också fråga om vanor kring alkohol, narkotika och tobak.


Fyra andra landsting gör en liknande enkät och på så sätt kan man jämföra ungdomars levnadsförhållanden mellan de olika länen. Resultatet presenteras senare i vår.