Förbättrad elförsörjning i Vingåker?

Vattenfall satsar nu 10 miljarder på att förbättra elnäten, böand annat i Vingåker, efter vinterns många strömavbrott.

Vingåker är ett av de områden som ofta drabbas, och där räknar Vattenfall med att ledningarna som går genom skogar ska vara isolerade inom fem år, för att minska risken för elavbrott.


Vattenfall höjer också elavbrottsgarantin. Det innebär till exempel att om ett hushåll är strömlöst i tre dygn eller mer får kunden sextusen kronor enligt den nya garantin, mot tidigare tretusen.