Nyköping

MP vill att Studsvikreaktorerna rivs

Idag fattade Miljöpartiets kongress beslut om att de inte vill att de gamla reaktorerna vid Studsvik ska startas på nytt, utan istället rivas. Det är viktigt både för kärnsäkerheten och för Nyköpings närmiljö, menar Malin Hagerström, Miljöpartiet Nyköpings ombud på kongressen.

Tidigare i veckan skrev Landshövding Bo Könberg brev till regeringen och bad dem se över om rektorerna kunde startas igen.

Han menar att reaktorerna kan användas för forskning och strålbehandling av cancerpatienter.