SÖRMLAND

Strokepatienter får olika vård

Personer som drabbats av stroke får olika behandlingar beroende på var i landet de bor. I Sörmland får en hög andel av patienterna blodförtunnande medicin, men i andra län blir många patienter utan.

Strokepatienter som har förmaksflimmer, vilket betyder att blodet strömmar dåligt genom hjärtat, kan få blodförtunnande medicin. Medicinen minskar risken för att man ska få en ny stroke.

Men utskrivningarna av blodförtunnande medel varierar stort mellan de olika landstingen. Det skriver Hjärt- lungfonden i ett pressmeddelande. Fonden är kritisk till skillnaderna och kräver att man ska få samma behandling oavsett var man bor.

Sörmland ligger över rikssnittet - här ges blodförtunnande medicin till 72 procent av alla strokepatienter som har förmaksflimmer. I vårt grannlän Västmanland får bara 56 procent av patienterna blodförtunnande.

Rikssnittet ligger på 63 procent.