ESKILSTUNA

Eskilstunaborna cyklar mer

Många av bilisterna i Eskilstuna kör för fort, Eskilstunaborna cyklar mer och bussresandet är oförändrat. Det visar den årligen återkommande rapporten om trafiken i Eskilstuna.

Antalet cyklister i Eskilstuna centrum ökade med drygt tio procent jämfört med år 2008. Samtidigt använde något färre cykelhjälm i allmänhet. Däremot använder fler hjälm förbi skolor och på platser som har många yngre cyklister. Där varierar användandet med mellan 25 och 50 procent.

Rapporten om trafiksituationen i Eskilstuna visar också att många bilister i Eskilstuna kör för fort. Kommunen har mätt hastigheterna på 30, 50, 60 och 70-sträckor och resultatet är tydligt -  medelhastigheterna ligger oftast över den skyltade hastigheten.

Ingen person omkom i trafiken i Eskilstuna tätort förra året, men 22 personer skadades svårt och närmare 100 skadades lindrigt.

De flesta som skadades svårt var cyklister och mopedister. De två fotgängare som skadades blev påkörda på övergångsställen. En av dem blev påkörd vid ett signalreglerat övergångsställe vilket kommunen tycker är anmärkningsvärt. Samtidigt är trenden när det gäller personskador i trafiken nedåtgående de senaste åren.

Bussresandet har varit relativt oförändrat sedan 2007 och fortfarande är bussresandet i stadstrafiken betydligt lägre än i motsvarande städer av samma storlek som Eskilstuna. Kommunens mål är att fler ska resa med buss, men ska kommunen nå målet måste det bli fler och tätare turer på vissa sträckor, ökad marknadsföreing och förbättrad framkomlighet, enligt kommunen.

Turtätheten skulle behöva 10-minuterstrafik för att fler bilister skulle välja bussen istället, men det är inte ekonomiskt möjligt, menar kommunen. Även om framkomligheten för bussarna blivit bättre så får bussarna trängas på samma villkor som bilarna, vilket är ett hinder för ökad busstrafik, menar kommuns trafikutredare.

Trafikrapporten visar också att Eskilstunabornas arbetsresor framförallt sker med bil. Sex procent använder sig av kollektivtrafiken. När Eskilstunaborna ska handla så åker de flesta bil, men många går också till affären och det är allt fler som väljer att snöra på sig skorna och gå.


Fredrik Blomberg
fredrik.blomberg@sr.se