Flen

Pengar saknas till boende

Det finns inga pengar för att starta ett ungdomsboende, ett så kallat hvb-hem, i Flen. Det framgår av en utredning som socialförvaltningen har gjort. I utredningen har man kommit fram till att det inte är ekonomiskt att starta upp en sådan verksamhet.

Däremot finns det pengar till att starta ett sorts boendestöd för ungdomar mellan 13 och 18 år.

Enligt ett förslag till socialnämnden i Flen får förvaltningen i uppdrag att ordna ett sådant stöd för fem ungdomar i kommunen. Kostnaden beräknas vara nästan en halv miljon kronor per år.

Målet med boendestödet är att dra ner på kostnaderna i familjehem och andra boenden.