Östersjön

Ingen lagstiftning för utsläpp

Svenska bönder ska frivilligt minska sina utsläpp för att bidra till att övergjödningen av Östersjön minskar. Det ska alltså inte ske med hjälp av lagen. Det framgår av regeringens havsstrategi som presenteras idag.

Men Världsnaturfonden är kritiska till att det inte blir en lagstiftning. De menar att att det är otillräckligt att bönderna frivilligt ska minska utsläppen och att resultaten då inte går att följa upp.

Strategin är ett resultat av aktionsplanen som antogs av Östersjöländerna 2007, Baltic Sea Action Plan. Enligt planen ska Sverige minska sina utsläpp av kväve med 16 500 ton och fosfor med 280 ton till år 2016.