Trosa

En miljon till utemiljöer

Dom styrande politikerna i Trosa vill satsa på trevligare utemiljöer i Trosa, Vagnhärad och Västerljung. I den borgerliga majoritetens nya budgetförslag blir det en miljon kronor extra till upprustning av vägar, parker och blomrabatter.

Dessutom vill de borgerliga lägga en halv miljon på att rensa vass i åar och stadsfjärdar för att få fram vackra vattenspeglar.

Trosa som är en välmående kommun med låg arbetslöshet har klarat sig bra i lågkonjunkturen till skillnad från många andra sörmländska kommuner.

Kommunen har satsat mycket på gator och parker och fått positivt gensvar från invånarna, enligt politikerna. Därför vill man fortsätta de här satsningarna.