sörmland

Moderaterna vill inte sänka skatten

Idag presenterade Moderaterna, som enda parti i landstinget, sitt budgetförslag för de kommande tre åren. Men Moderaterna gör inga ändringar när det gäller den höjda landstingsskatten trots att partiet ofta kritiserat höjningen. Partiet vill i stället satsa 60 miljoner kronor på primärvården.

Idag skulle alltså den politiska ledningen i landstinget Sörmland mötas för att diskutera budgeten för åren 2011-2013.

Men det enda förslag som fanns klart var oppositionspartiet Moderaternas. Varken de styrande eller övriga oppositionspartier hade sina förslag klara.

Det finns förstås en hel massa detaljer i ett budgetförslag för en så omfattande verksamhet, som landstingets.

Men. Det intressantaste i Moderaternas förslag är nog ändå det som inte finns där hur man än letar, nämligen ett förslag på sänkt skatt. Där har partiet valt att behålla den skattenivå, som de så kritiserade när den klubbades igenom av den nya majoriteten med socialdemokrat, folkpartister och miljöpartister förra året.

När det gäller konkreta förslag vill Moderaterna satsa på primärvården genom Hälsoval Sörmland. Ytterligare 60 miljoner satsas på det för att få igång privata alternativ på fler håll.

Moderaterna vill dubbla ersättningen per besök till de privata vårdgivarna till 400 kronor förutsatt att vården ges inom ramen för vårdgarantin. Missas det blir det ingen ersättning alls.

Moderaterna vill också ta bort kravet på minimum tre läkare per vårdcentral, något som de anser skulle kunna öppna för etableringar även på mindre orter, där det idag inte finns några vårdalternativ alls.