NYKÖPING

Kommunen anmäler sig själv

Nyköpings kommun vill gå till domstol - med sig själv som motpart. Men åklagaren är inte intresserad av att ta upp fallet.

Det hela handlar om att en kommunal förskola startat upp utan att föranmäla att den skulle börja med mathantering på skolan. På förskolan skulle man laga mat till barnen och sådan verksamhet måste anmälas till kommunen tio dagar i förväg.

Kommunens miljöenhet anmälde förskolan eftersom det handlade om ett lagbrott. Kommunen ville att fallet skulle tas upp i domstol.

Men åklagaren lade ner fallet. Åklagaren ansåg att kommunen kunde prata med sig själv, i stället för att slösa på samhällets resurser genom att starta en rättsprocess.

Lena Stammel, miljöpartist och ordförande i Miljönämnden, säger att kommunen nu överklagar åklagarens beslut till Åklagarmyndighetens utvecklingsenhet i . Hon säger att kommunen vill få klarhet i vad som gäller när en kommunal verksamhet bryter mot lagen.

-- Det är inte vi som säger det här, det är lagstiftningen som säger att alla verksamheter där man tillagar mat ska anmälas till oss tio dagar innan, säger Lena Stammel.