Eskilstuna

Skola granskas för kränkning

Årbyskolan i Eskilstuna har blivit anmäld till Skolinspektionen för att en elev i årskurs 9 har blivit kränkt av lärare på skolan. Enligt anmälan har eleven inte heller fått det stöd hon behöver i skolan.

Skolinspektionen vill nu ha ett yttrande från skolan som sedan ska vägas in i utredningen tillsammans med uppgifterna från anmälan.

Inspektionen vill bland annat veta om någon av personalen känt till att eleven känt sig kränkt och om man i så fall vidtagit åtgärder.

Skolinspektionen vill också ha in dokument som kan styrka elevens studiesituation.