Sörmland

Överklagan togs inte upp

Förvaltningsrätten i Linköping gjorde fel när de inte tog upp en djurägares överklagan. Länsstyrelsen i Sörmland beslutade att omhänderta ett stort antal djur i under våren. Djurägaren från Eskilstuna hade sina djur på en gård där en kvinna tog hand om dem.

Det handlade om ett 60-tal djur, både grisar, hästar och hundar som omhändertogs. Kvinnan som hade hand djuren på gården utanför Eskilstuna fick i höstas förbud att ha djur, men följde inte länsstyrelsens uppmaning att göra sig av med dem. Djuren var enligt länsstyrelsen vanvårdade.

Men enligt en person som fört talan i förvaltningsdomstolen så var det hans djur och inte kvinnans. Han hävdar därför att han hade rätt att överklaga länsstyrelsens beslut att omhänderta djuren.

Kammarrätten upphäver nu förvaltningsdomstolens beslut och lämnar ärendet tillbaka till förvaltningsrätten för fortsatt handläggning.