Sörmland

Domare lät ärende ligga i år

En domare vid en tingsrätt i Sörmland har för andra gången åtalats misstänkt för tjänstefel. I båda fallen handlar det om att domaren haft ärenden liggande i ett par år utan att göra något åt dem.

Båda fallen handlade om tvistemål och dom ska enligt lagen drivas med inriktning på ett snabbt avgörande.

Parallellt med åtalet ska nu Justitieombudsmannen göra en granskning av handläggningen av tvistemål på den avdelning i domstolen, där den aktuella domaren är chef.