Sörmland

Oro för stigande uppvärmningskostnader

Stigande uppvärmningskostnader är det som oroar småhusägare i Sörmland allra mest. Även framtida höjningar av fastighetsskatten oroar många. Det framgår av en SIFO-undersökning som gjorts på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund. 

Den grundar sig på 13 olika frågor om tryggheten i boendet och berör ekonomisk situation, husets kondition, grannsämja, boendemiljö och brott.

Varannan småhusägare i Sörmland oroar sig för höjda uppvärmningskostnader.