Eskilstuna

Gång- och cykelvägar rustas upp

Flera gång- och cykelvägar i Eskilstuna kommer att rustas upp med ny beläggning. Det gäller bland annat sträckan från Tunavallen till Ekeby, längs med järnvägen, cykelbanan till Skogstorp, Vilstastigen och Årbystigen.

Kommunen ska dessutom förbättra belysningen längs Strömstigen med ny energieffektiv armatur. Eskilstuna kommun genomför nu en kampanj för att få fler att cykla.