Sörmland

Sämre hälsa bland nyanlända irakier

Nyanlända irakier från bland annat Sörmland mår mycket sämre än befolkningen i Sverige generellt visar ny forskning. Forskare i Malmö och Uppsala menar att kommuner, arbetsförmedlingar och företag måste jobba mer för att de ska må bättre.

– Om den psykiska ohälsan är tre gånger större i den irakiska gruppen än i den svenska gruppen, då måste vi ju fundera på vad vi ska göra för insatser för att öka den psykiska hälsan. Med den här kunskapen kan vi allokera resurserna där de behövs, säger Katarina Löthberg, projektansvarig vid Malmö Högskola.

Achraf Darayani från Uppsala universitet forskar inom folkhälsovetenskap och vårdvetenskap kom i sin studie fram till att över femtio procent av de nyanlända irakierna i Malmö saknade någon nära att tala med.

– Det här påverkar jättemycket. Psykiskt mår man mycket sämre och det leder till utanförskap och vara ensam. Det sociala kapitalet spelar jättestor roll när man pratar om hälsa, säger hon.

Den psykiska ohälsan är bara en faktor menar Achraf Darayani. Hon tycker att ett sätt att samverka är att de på SFI ska ha en mer yrkesinriktad utbildning och att näringslivet tillhandahåller fler praktikplatser.

Nyanlända irakier från Sörmland har deltagit i undersökningen och forskarna utreder nu om de nyanlända som har kontakt med en hälsokommunikatör mår bättre än de som inte har det.

Hälsokommunikatörer hjälper bland annat till med information och kontakt med den svenska sjukvården. Katarina Löthberg tror att forskningen kan hjälpa irakier att må bättre i framtiden.

– Jag hoppas att den kommer att leda till att fler utav dem som kommer till vårt land får en plats på arbetsmarknaden och att deras förmågor och resurser tas i anspråk.

Alexandra Edman
alexandra.edman@sr.se