sörmland

Färre fåglar på landsbygden

Antalet fåglar i våra jordbruksmarker har minskat med hela 40 procent de senaste 30 åren. I ett försök att hitta lösningar för att rädda kvar fåglarna så har Svenska Ornitologiska Föreningen och Hushållningssällskapet dragit igång ett stort inventeringsprojekt.

Ornitologen Magnus Elfwing är en av de många frivilliga, som står bakom insatsen.

– Det här är nu ett försök att skapa ett samarbete mellan fågelskådare och lantbrukare för att förbättra förhållandena för fåglarna utan att det ska gå ut över bönderna och deras avkastning, säger han.

Frivilliga ornitologer har hittills varit ute och inventerat vilka fåglar som finns på över 250 gårdar främst i södra och mellersta delen av landet.

– Man vandrar, man går runt i åkerkanterna och ser vad man stöter på och sedan så om det då sjunger en sånglärka så skriver jag upp det på en karta så jag vet var den är. Sedan har jag olika symboler, som beskriver vad den här fågeln gör, berättar Magnus Elfwing.

Efter inventeringen får jordbrukarna sen råd om enkla åtgärder man kan göra för att få fåglarna att trivas. Bäst trivs de där åkermarken möter annan växtlighet, så det kan handla om att plantera gräs och baljväxter vid åkerkanterna, eller spara lite små buskar där, småförbättringar helt enkelt.

– Mycket av det här är enkelt faktiskt. Det behöver inte vara så kostsamt och så storartat, som man annars ibland kan tro, slutar ornitologen Magnus Elfwing.